+421 2 6381 0093
info@skpatent.sk

O NÁS

Komplexné služby v oblasti
duševného vlastníctva ...

Skpatent Zuzana Majlingová

VAŠE NÁPADY CHRÁNIME UŽ VIAC AKO  ŠTVRŤSTOROČIE

Ponúkame komplexné služby v oblasti priemyselno-právnej ochrany, vrátane vypracovania patentových prihlášok, prihlášok úžitkových vzorov, prihlášok dizajnov a prihlášok ochranných známok. Zabezpečíme ochranu vašich vynálezov a označení na Slovensku, aj v zahraničí.

Podporíme každý dobrý nápad.  

Zabezpečujeme aj vymáhanie práv vyplývajúcich z priemyselno-právnej ochrany v prípade ich porušovania.
    
Zastupujeme domáce a zahraničné spoločnosti, ale aj domácich podnikateľov a fyzické osoby.


ZUZANA MAJLINGOVÁ
Majlingová & Partners, s.r.o.

Napíšte nám

* Povinné položky